Շենքի կոնստրուկցիան բաղկաղցած է արտաքին կրող պատերից, իսկ ներքին կոնստրուկցիոն տարրերը բաղկացած են միաձույլ հեծաններից և սյուներից: Մինչհարկային ծածկը իրենից ներկայացնոմ է միաձույլ երկաթբետոն: Շենքերում  ջեռուցման, հովացման, օդափոխության և ջրամատակարարման մեջ կիրառվելու են ներկայիս ամենաորակյալ էներգախնայող տեխնոլոգիաները: Բնակարանների ջեռուցման և հովացման համակարգը, ապահովում է բարձր էլեկտրախնայողություն ունեցող (SCOP-ն մինչև 4-ի հասնող) ջերմային պոմպերով, որոնք քողարկված են շենքի արտաքին պատերի մեջ: Շենքը ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ է: Շենքերի ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով դրսից այն ամբողջովին կպատվի հաստ և ջերմամեկուսացման բարձր գործակից ունեցող ջերմամեկուսիչներով (պատրի միջև տեղադրված է բարակ շերտով մանրաթելային, չհրկիզվող, բազալտի բամբակ): Իսկ ձայնամեկուսացմանը նպաստում է որակյալ, ինֆրոկարմիր ճառագայթներ անդրադարձնող և բուֆերացնող հատկությամբ պատուհանները, որոնք ևս նպաստում են էկո խնայող համակարգին:

 Конструкция здания состоит из наружных несущих стен, а внутренние структурные элементы - из монолитных балок и колонн. Межэтажное покрытие состоит из монолитного железобетона. В домах будут использованы современные энергосберегающие технологии для отопления, охлаждения, вентиляции и водоснабжения. Работу систем отопления и охлаждения обеспечивают высокоэффективные (до 4 SCOP) тепловые насосы, которые спрятаны в наружных стенах здания. Здание тепло и звукоизолировано. Чтобы свести к минимуму потери тепла в домах, снаружи они будут зашиты толстыми изоляторами с высокой теплоизоляцией (в стенах проходит тонкий слой волокон невоспламеняющегося базальтового хлопка).

Բնակարանների գնման  ընթացակարգը բազմաթիվ անհարմարություններ է պատճառում գնորդներին, քանի որ մարդիկ բավականին շատ ժամանակ ու էներգիա են ծախսում այս գործընթացի վրա: Սակայն քչերը գիտեն, որ այդ պրոցեսի ժամանակ պատճառվող բազմաթիվ անհարմարություններից կարելի է խուսափել՝ օգտվելով հաճախորդների սպասարկման հեռահար տարբերակից՝ առանց տանից դուրս գալու և հաշված րոպեների ընթացքում: Էկոտուն ընկերությունը առաջարկում է ժամանակակից միջազգային պահանջներին համապատասխանող տարբերակ: Դուք կարող եք առավել արդյունավետ տնօրինել Ձեր ժամանակը և օգտվել առաջարկվող ծառայություններից օրվա ցանկացած ժամի և ցանկացած վայրում՝ առանց գրասենյակ այցելելու. այլևս ոչ մի խցանում ու հերթ, կարողեք հերթագրվել առցանց՝ կայքի միջոցով:

Процесс покупки жилья доставляет немало неудобств покупателям, так как тратят много времени и энергии на этот процесс. Однако мало кто знает, что можно избежать многих неудобств, используя удаленное обслуживание клиентов, не выходя из дома. ООО "Экотун" в соответствии современным международным требованиям предлагает  соответствующую версию. Вы можете более эффективно управлять своим временем и пользоваться услугами, предлагаемыми нами в любое время, не посещая офис. больше нет пробок и очереди, вы можете зарегистрироваться для квартиры онлайн через сайт.


Հուսով ենք, որ այս շենքերի կառուցումը կնպաստի նմանօրինակ այլ շինարարական նախագծերի իրականացմանը ևս, և ավելի շատ կկառուցվեն այնպիսի շենքեր, որոնք կնպաստեն էկո խնայողությանը:

Էկոշենքերի ընդհանուր սպասարկումը իրականացնելու է «Էկոտուն» ՍՊԸ-ն: Սպասարկման վճարը քմ -ի համար ամսեկան 250֏, որի մեջ մտնում է՝

Արևային հոսանքի պանելների հասանելիություն

Աղբահանում

Հասարակական գոտու սպասարկում

Անվտանգություն

Վերելակների սպասարկում

Предполагаем, что строение такого  типа домов, будет развиваться дальше, и это приведет к  сохранению экологию окружающую среду. Общее обслуживание эко зданиях реализует: ООО «Экотун». Ежемесячная плата за кв/м будет 250֏ за месяц, которое включает в себя: доступность солнечной энергии, вывоз мусора, обслуживание общественных зон и лифтов, общая безопасность.


Ցանկանում ե՞ք ավելին իմանալ  մեր մասին

«Էկոտուն» ընկերությունը հիմնադրվել է  2011թ  և իր գործունեության նախնական փուլում զբաղվել է նոր սերնդի շինանյութերի արտադրությամբ: Որոշ ժամանակ անց արդեն ուսումնասիրելով տվյալ բնագավառում հայաստանյան շուկայի պահանջները և հաշվի առնելով ժամանակի թելադրանքը՝ ընկերությունը ընդլայնեց իր գործունեության ոլորտները և հայաստանյան շուկա ներմուծեց շինարարական մի նոր ճյուղ՝ կանաչ ճարտարապետությունը: 2014թ – ից ընկերությունը սկսեց կառուցել էկոտներ, իսկ հիմա նաև բազմաբնակարան էկոշենքեր՝ ստեղծելով բարձր տեխնոլոգիական կառույցներ: Ներկայումս «Էկոտուն» ընկերությունը զբաղվում է անշարժ գույքի կառուցապատմամբ և հանդիսանում է Հայաստանում դեռևս ճանաչում չունեցող շինարարական նոր ճյուղի՝ էկոշինարարոության հիմնադիրը: Էկոշինարարությունը Հայաստանում դեռևս գտնվում է իր մանկության փուլում, սակայն բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ այն աստիճանաբար մեծանում է, և արդեն ժամանակի պարտադրանքով ավանդական շինարարությունը սկսում է իր տեղը զիջել էկոշինարարությանը: Բազմաթիվ ընտանիքներ արդեն երկար տարիներ է վայելում են էներգախնայող ու հարմարավետ տները: Աշխատում ենք հետզհետե ընդլայնել էներգախնայող տների կառուցումը: «Էկոտուն» ընկերության նպատակն է ստեղծել էկոլագիապես մաքուր թաղամասեր, կառուցել ավելի էնեգախնայող ու ժամանակի պահանջներին համապատասխան շենքեր և այդ գործընթացի մեջ ներգրավել հասարակության ավելի լայն շերտի՝ ստեծելով ավելի բարեկեցիկ պետություն:

Хотите узнать больше о нас?

Компания «Экотун» была основана в 2011 году и в начальном этапе своей деятельности занимался производством строительных материалов нового поколения. Принимая во внимание требования времени, изучив требования армянского рынка в этой области, через некоторое время компания расширила свою деятельность   и введено новое направление строительства- зеленая архитектура. С 2014 года компания начала строить экодома, а теперь и многоквартирные эко здание, создавая высокотехнологичные структуры. В настоящее время Экотун занимается строительством недвижимости и является основателем нового, но мало известного сектора экостроительства в Армении. Эко строительство в Армении все еще находится в зачаточном этапе, но с развитием высоких технологий оно постепенно увеличивается, и традиционное строительство начинает сказываться на экологическом строительстве. Многие семьи наслаждаются энергосберегающими и уютными домами на протяжении многих лет. Мы работаем над постепенным расширением энергоэффективного жилищного строительства. Цель Ecotun - создать экологически чистые районы, построить более энергоэффективные и трудоемкие здания и вовлечь широкую общественность в этот процесс, создав более процветающее государство.

0
© 2012-2019 www.ecotun.ru  25/7, AM, 0031, улица Григора Асратяна, Ереван 0031, Армения тел. +37477012210 & Viber, +37441012210, +37443212210
Часы работы:
Понедельник 13:00-20:00
Вторник ---------------
Среда ---------------

Четверг 13:00-20:00
Пятница 13:00-20:00
Суббота 13:00-20:00
Воскресенье 13:00-20:00

 .